Μembers

31 national associations in 28 European countries

UIPI’s member associations are not-for-profit organisations representing the interests of property owners in 28 European countries.

Some UIPI national members are organisations of exclusively private individual landlords or merely owner-occupiers. Others represent both landlords and owner-occupiers. Most of their individual members are active in the residential sector, but also, to a lesser extent, in the commercial sector.

A large majority of them provide legal advice and services to their individual members. Many of these organisations also seek to represent and voice the interests of their members by making their collective voice heard by local, regional and central Governments.

National Association of Dispossesed Ownership through Justice (OTJ)

ALBANIA

Mihal Duri Street 3
P.O.Box AL-2965 Tirana

Tel/Fax: +355 42 22 488

Landesgerichtsstraße 6 
AT-1010 Vienna

Tel: +43 1 406 33 18
Fax: +43 1 406 72 65
office@zvhausundeigentum.at 
www.zvhausundeigentum.at

24 Boulevard de l’Empereur
BE-1000 Brussels

Tel: +32 2 512 62 87
Fax: +32 2 512 44 61
info@snpc-nems.be
www.snpc-nems.be

Национално обединение за права и управление на собствеността (NOPUS)

bulgaria

66, Vitosha blvd, fl. 4
1463 Sofia

Tel: +359 24 83 88 07
Mob: +359 88 91 88 077
info@nopus.bg

Savez Udruga za Zaštitu i Unapređenje Vlasništva i Vlasničkih Prava u Republici Hrvatskoj (SUVLAH)

Croatia

Preradoviceva 14
HR-10000 Zagreb

Tel/Fax: +385 1 48 55 058
suvlah@zamir.net

Manesova 1410/69
CZ-120 21 Praha 2

Tel: +420 233 344 573
osmd@osmd.cz
www.osmd.cz

Kirke Vaerlosevej 24, 1. C.
DK-3500 Vaerlose

Tel. 70 20 19 77
sekretariat@parcelhus.dk
www.parcelhus.dk

Ravala pst 8
EE-10143 Tallinn

Tel: +372 642 7020
omanikud@omanikud.ee
www.omanikud.ee

Asemapäällikönkatu 12 B
FI-00520 Helsinki

Tel: +358 680 3710
Fax +358 6803 7155
toimisto@omakotiliitto.fi
www.omakotiliitto.fi

Annankatu 24, 3. krs
00100 Helsinki

Tel : (09) 16676761
info@kiinteistoliito.fi
www.kiinteistoliitto.fi

11 Quai Anatole France
FR-75007 Paris

Tel : +33 1 44 11 32 52
info@unpi.org
www.unpi.org

Mohrenstrasse 33
DE-10117 Berlin

Tel: +49 30 202 16 0
Fax: +49 30 202 16 555
info@hausundgrund.de
www.hausundgrund.de

15 Sofokleous Street, 4th floor
GR-Athens 105.51

Tel: +30 210 32 13 211
Fax: +30 210-32 52 470
mail@pomida.gr
www.pomida.gr  

Ashtown Business Centre
Navan Road
IE-Dublin 15

Tel: +353 1 82 760 00
Fax: + 353 1 82 76 00 2
info@ipoa.ie
www.ipoa.ie

Via Borgognona 47, 2
IT-00187 Roma

Tel: +39 06 67 93 489
Fax: +39 06 67 93 447
roma@confedilizia.it
www.confedilizia.it

33 rue Grimaldi – Hades business center
MC-98000 Monaco

Tel: +377 93 25 72 26
assopropiomc@gmail.com

Displayweg 1
NL-3821 BT Amersfoort

Tel: +31 33 450 77 50

ledenservice@eigenhuis.nl

https://www.eigenhuis.nl/ 

Fred Olsens gt. 5
NO-0152 Oslo

Tel: +47 22 47 75 00
Fax: +47 22 41 19 90
post@huseierne.no
www.huseierne.no

Al. Szucha 16/5
PL-00-582 Warszawa

Tel: +48-22-629 69 67
Fax: +48-22-628 37 75
puwn.biuro@o2.pl

www.puwn.com.pl

Rua D. Pedro V n.82
PT-1269-002 Lisboa

Tel: +351 213 402 000
Fax: +351 213 402 013
atendimento@alp.pt
www.alp.pt

Jevrema Grujica 4
RS-11040 Belgrade

Tel: +381 11 668514
Fax: +381 11 660752
restitucija@liga.org.rg
www.liga.org.rs

Stojana Protica 22
RS-11000 Belgrade

Tel: +381 11 361 5234
Fax: +381 11 344 4437
contact@apppbg.org.rs
www.apppbg.org.rs/en/

Ulica Panenska 24
SK-810003 Bratislava

Tel: +421 905 52 32 02
Fax.+421 2 5443 0766
info@regulovanenajomne.sk
www.regulovanenajomne.sk

Novi trg 6
SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 51 321 858
zlan@zlan.si
www.zlan.si

Comandante Zorita 6 1o 8
ES- 28020 Madrid

Tel: +34 915 337 329
Fax: +34 915 544 068
www.tupropiedadurbana.com

Rotebergsvägen 3
SE-192 78 Sollentuna

Tel: 010 – 750 01 00
info@villaagarna.se
www.villaagarna.se

Drottninggatan 33
PO Box 16132
SE- 103 23 Stockholm

Tel: +46 861 775 00
kontakt@fastighetsagarna.se
https://www.fastighetsagarna.se/

Seefeldstrasse 60
CH-8032 Zurich

Tel: +41 1 254 90 20
Fax: +41 1 254 90 21
info@hev-schweiz.ch
www.hev-schweiz.ch

212 Washway Road, Sale
UK-Manchester M33 6RN

Tel: +44 161 962 0010
info@nrla.org
www.nrla.org.uk 

Note: UIPI does not offer membership directly to individuals. UIPI members are the national organisations which property owners can join. Interested individuals may attend some UIPI events.

MEET OUR MEMBERS

Interviews

Comments are closed.