Μembers

29 national associations in 28 European countries

 

UIPI’s member associations are not-for-profit organisations representing the interests of property owners in 28 European countries.

Some UIPI national members are organisations of exclusively private individual landlords or merely owner-occupiers. Others represent both landlords and owner-occupiers. Most of their individual members are active in the residential sector, but also, to a lesser extent, in the small commercial sector.

A large majority of them provide legal advice and services to their individual members. Many of these organisations also seek to represent and voice the interests of their members by making their collective voice heard by local, regional and central Government.

ALBANIA

Albanian National As. of Dispossesed “Ownership through Justice” (OTJ) 

Mihal Duri Street 3
P.O.Box AL-2965 Tirana

Tel/Fax: +355 42 22 488

tartarilawyer@albaniaonline.net

AUSTRIA

Zentralverband der Hausbesitzer (ZH) 

Landesgerichtsstrasse 6
AT-1010 Vienna

Tel: +43 1 406 33 18
Fax: +43 1 406 72 65
office@zvhausundeigentum.at 
www.zvhausundeigentum.at

BELGIUM

Syndicat National des propriétaires et Copropriétaires (SNPC) 

76, Rue du Lombard
BE-1000 Brussels

Tel: +32 2 512 62 87
Fax: +32 2 512 44 61
info@snpc-nems.be
www.snpc-nems.be

CROATIA

Savez Udruga za Zaštitu i Unapređenje Vlasništva i Vlasničkih Prava u Republici Hrvatskoj (SUVLAH) 

Preradoviceva 14
HR-10000 Zagreb

Tel/Fax: +385 1 48 55 058
suvlah@zamir.net

CYPRUS

Κυπριακοσ συνδεσμοσ ιδιοκτητων ακινητων (KSIA) 

38 Grivas Dhigenis & 3 Deligiorgis street
CY-1509 Nicosia – P.O. box 21455

Tel: +357 2 28 89 890
Fax:+357 2 26 67 593

info@ksia.org.cy
www.ksia.org.cy

DENMARK

Parcelhusejernes Landsforening (PL)

Kirke Vaerlosevej 24, 1. C.
DK-3500 Vaerlose

Tel. +45 46 35 23 04
sekretariat@parcelhus.dk
www.parcelhus.dk

ESTONIA

Eesti Omanike Keskliit (OMANIKUD)

Ravala pst 8
EE-Tallinn

Tel: +372 642 7020
Fax: +372 51 68 806
omanikud@omanikud.ee
www.omanikud.ee

FINLAND

Suomen Omakotiliitto (SO) 

Ry Sompiontie 1
FI-00730 Helsinki

Tel: +358 680 3710
Fax +358 6803 7155
toimisto@omakotiliitto.fi
www.omakotiliitto.fi

FRANCE

Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) 

11 Quai Anatole France
FR-75007 Paris

Tel : +33 1 44 11 32 42
Fax : +33 1 45 56 03 17
info@unpi.org
www.unpi.org

GERMANY

Haus & Grund Deutschland (H&G) 

Mohrenstrasse 33
DE-10117 Berlin

Tel: +49 30 202 16 0
Fax: +49 30 202 16 555
zv@hausundgrund.de
www.hausundgrund.de

GREECE

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (POMIDA) 

15 Sofokleous Street
GR-Athens 10551

Tel: +30 210 32 16 141
Fax: +30 210 32 18 055
mail@pomida.gr
www.pomida.gr  

IRELAND

Irish Property Owners Association (I.P.O.A.)

Ashtown Business Centre
Navan Road
IE-Dublin 15

Tel: +353 1 82 760 00
Fax: + 353 1 82 76 00 2
info@ipoa.ie
www.ipoa.ie

ITALY

Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDELIZIA)

Via Borgognona 47
IT-00187 Roma

Tel: +39 06 67 93 489
Fax: +39 06 67 93 447
roma@confedilizia.it
www.confedilizia.it

MONACO

The Netherlands

Vereniging Eigen Huis (VEH)

Displayweg 1
NL-3821 BT Amersfoort

Tel: +31 33 450 77 50

ledenservice@eigenhuis.nl

https://www.eigenhuis.nl/ 

NORWAY

Huseiernes Landsforbund (HL) 

Fred Olsens gt. 5
NO-0152 Oslo

Tel: +47 22 47 75 00
Fax: +47 22 41 19 90
post@huseierne.no
www.huseierne.no

POLAND

Polska Unia Właścicieli Nieruchomości (PUWN) 

Al. Szucha 16/5
PL-00-582 Warszawa

Tel: +48-22-629 69 67
Fax: +48-22-628 37 75
puwn.biuro@o2.pl

www.puwn.com.pl

PORTUGAL

Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) 

Rua D. Pedro V n.82
PT-1269-002 Lisboa

Tel: +351 213 402 000
Fax: +351 213 402 013
atendimento@alp.pt
www.alp.pt

SERBIA

League for Protection of Human Rights (LPHR) 

Jevrema Grujica 4
RS-11040 Belgrade

Tel: +381 11 668514
Fax: +381 11 660752
slavica@ien.bg.ac.yu
www.liga.org.rs

SERBIA

Mreža za Restituciju u Srbiji (APPPBG)

Stojana Protica 22
RS-11000 Belgrade

Tel: +381 11 361 5234
Fax: +381 11 344 4437
mrsha@eunet.yu
www.apppbg.org.rs/en/

SLOVAKIA

SWITZERLAND

Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) 

Seefeldstrasse 60
CH-8032 Zurich

Tel: +41 1 254 90 20
Fax: +41 1 254 90 21
info@hev-schweiz.ch
www.hev-schweiz.ch

UNITED KINGDOM

National Landlords Association (NLA) 

2nd Floor, 200 Union Street
UK-London SE1 0LX

Tel: +44 20 7840 8900
Fax: +44 871 247 7535
info@landlords.org.uk
www.landlords.org.uk  

SWEDEN*

Villaägarnas Riksforbund (VILLÄAGARNA) 

Johan Berndes veg 8-10
Box 7118
SE-19207 Sollentuna

Tel: +46 862 601 00
Fax: +46 862 601 01
info@villaagarna.se
www.villaagarna.se

* Membership currently suspended.

Note: UIPI does not offer membership directly to individuals. UIPI members are the national organisations which property owners can join. Interested individuals may attend some UIPI events.

Comments are closed.