Μembers

30 national associations in 28 European countries

UIPI’s member associations are not-for-profit organisations representing the interests of property owners in 28 European countries.

Some UIPI national members are organisations of exclusively private individual landlords or merely owner-occupiers. Others represent both landlords and owner-occupiers. Most of their individual members are active in the residential sector, but also, to a lesser extent, in the commercial sector.

A large majority of them provide legal advice and services to their individual members. Many of these organisations also seek to represent and voice the interests of their members by making their collective voice heard by local, regional and central Governments.

National Association of Dispossesed Ownership through Justice (OTJ)

ALBANIA

Mihal Duri Street 3
P.O.Box AL-2965 Tirana

Tel/Fax: +355 42 22 488

Landesgerichtsstraße 6 
AT-1010 Vienna

Tel: +43 1 406 33 18
Fax: +43 1 406 72 65
office@zvhausundeigentum.at 
www.zvhausundeigentum.at

24 Boulevard de l’Empereur
BE-1000 Brussels

Tel: +32 2 512 62 87
Fax: +32 2 512 44 61
info@snpc-nems.be
www.snpc-nems.be

Национално обединение за права и управление на собствеността (NOPUS)

bulgaria

66, Vitosha blvd, fl. 4
1463 Sofia

Tel: +359 24 83 88 07
Mob: +359 88 91 88 077
info@nopus.bg
www.nopus.bg

Savez Udruga za Zaštitu i Unapređenje Vlasništva i Vlasničkih Prava u Republici Hrvatskoj (SUVLAH)

Croatia

Preradoviceva 14
HR-10000 Zagreb

Tel/Fax: +385 1 48 55 058
suvlah@zamir.net

38 Grivas Dhigenis & 3 Deligiorgis street
CY-1509 Nicosia – P.O. box 21455

Tel: +357 2 28 89 890
Fax:+357 2 26 67 593
info@ksia.org.cy
www.ksia.org.cy

Manesova 69
CZ-120 00 Praha 2

Tel/Fax: +420 233 344 573
osmd@osmd.cz
www.osmd.cz

Kirke Vaerlosevej 24, 1. C.
DK-3500 Vaerlose

Tel. +45 46 35 23 04
sekretariat@parcelhus.dk
www.parcelhus.dk

Ravala pst 8
EE-Tallinn

Tel: +372 642 7020
Fax: +372 51 68 806
omanikud@omanikud.ee
www.omanikud.ee

Asemapäällikönkatu 12 B
FI-00520 Helsinki

Tel: +358 680 3710
Fax +358 6803 7155
toimisto@omakotiliitto.fi
www.omakotiliitto.fi

11 Quai Anatole France
FR-75007 Paris

Tel : +33 1 44 11 32 42
Fax : +33 1 45 56 03 17
info@unpi.org
www.unpi.org

Mohrenstrasse 33
DE-10117 Berlin

Tel: +49 30 202 16 0
Fax: +49 30 202 16 555
zv@hausundgrund.de
www.hausundgrund.de

Ashtown Business Centre
Navan Road
IE-Dublin 15

Tel: +353 1 82 760 00
Fax: + 353 1 82 76 00 2
info@ipoa.ie
www.ipoa.ie

Via Borgognona 47
IT-00187 Roma

Tel: +39 06 67 93 489
Fax: +39 06 67 93 447
roma@confedilizia.it
www.confedilizia.it

14 Avenue de Grande Bretagne Le George V
MC-98000 Monaco

Tel: +377 93 25 72 26
assproprietairesmc@monaco.mc

Displayweg 1
NL-3821 BT Amersfoort

Tel: +31 33 450 77 50

ledenservice@eigenhuis.nl

https://www.eigenhuis.nl/ 

Fred Olsens gt. 5
NO-0152 Oslo

Tel: +47 22 47 75 00
Fax: +47 22 41 19 90
post@huseierne.no
www.huseierne.no

Al. Szucha 16/5
PL-00-582 Warszawa

Tel: +48-22-629 69 67
Fax: +48-22-628 37 75
puwn.biuro@o2.pl

www.puwn.com.pl

Rua D. Pedro V n.82
PT-1269-002 Lisboa

Tel: +351 213 402 000
Fax: +351 213 402 013
atendimento@alp.pt
www.alp.pt

Jevrema Grujica 4
RS-11040 Belgrade

Tel: +381 11 668514
Fax: +381 11 660752
slavica@ien.bg.ac.yu
www.liga.org.rs

Stojana Protica 22
RS-11000 Belgrade

Tel: +381 11 361 5234
Fax: +381 11 344 4437
mrsha@eunet.yu
www.apppbg.org.rs/en/

Ulica Panenska 24
SK-810003 Bratislava

Tel: +421 905 155 018
Fax.+421 2 5443 0766
info@regulovanenajomne.sk
www.regulovanenajomne.sk

Johan Berndes veg 8-10
Box 7118
SE-19207 Sollentuna

Tel: +46 862 601 00
Fax: +46 862 601 01
info@villaagarna.se
www.villaagarna.se

Alströmergatan veg 14

Box 12 871

SE-112 98 Stockholm

Tel: +46 861 775 00
kontakt@fastighetsagarna.se
https://www.fastighetsagarna.se/

Seefeldstrasse 60
CH-8032 Zurich

Tel: +41 1 254 90 20
Fax: +41 1 254 90 21
info@hev-schweiz.ch
www.hev-schweiz.ch

2nd Floor, 200 Union Street
UK-London SE1 0LX

Tel: +44 20 7840 8900
Fax: +44 871 247 7535
info@landlords.org.uk
www.landlords.org.uk 

Note: UIPI does not offer membership directly to individuals. UIPI members are the national organisations which property owners can join. Interested individuals may attend some UIPI events.

MEET OUR MEMBERS

Interviews

Comments are closed.